Indonesia vs. Vietnam

Final result: 1:0

End of First Half
12. min 1:0 Indonesia Bambang Pamungkas scored a penalty!
Begin of First Half
End of Unknown Half
0. min 0:0 Vietnam Quang Hải Nguyễn replaces Ngọc Thanh Nguyễn
0. min 0:0 Vietnam Thanh Bình Phan replaces Việt Thắng Nguyễn
0. min 0:0 Vietnam Xuân Hợp Mai replaces Phước Tứ Lê
0. min 0:0 Vietnam Thành Lương Phạm replaces Bảo Khanh Thạch
0. min 0:0 Vietnam Đức Dương Trần replaces Tấn Tài Lê
0. min 0:0 Vietnam Quang Thanh Huỳnh replaces Văn Biển Nguyễn
0. min 0:0 Indonesia Saktiawan Sinaga replaces Bambang Pamungkas
0. min 0:0 Indonesia Budi Sudarsono replaces Firman Utina
0. min 0:0 Indonesia Syamsul Bachri Chaeruddin replaces Ponaryo Astaman
0. min 0:0 Indonesia Heru Nerly replaces Eka Ramdani
0. min 0:0 Indonesia Ade Suhendra replaces Hariono
0. min 0:0 Indonesia Fandy Mochtar replaces Ricardo Salampessy
Begin of First Half

Indonesia Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia


Vietnam Liên doàn Bóng dá Viêt Nam

Gelora 10 November

  • Opened: -
  • Capacity: 30000
  • Capacity intl.: 30000
  • Owner: -
  • City: Surabaya
  • Country: Indonesia